Typologie MBTI

MBTI je od 50. let minulého století nejrozšířenější typologií, která byla zpracována K. Briggsovou a I. Myersovou. Tato teorie navazuje na přístup C. G. Junga, který jako první začal pracovat s tzv. extraverzí a introverzí. Základem typologie MBTI jsou tzv. preference.

Úkol č. 2: Vezměte si tužku a papír a napište psacím písmem následující větu: Chci mít vynikající výsledky.“

Nyní vezměte tužku do druhé ruky a napište tutéž větu také psacím písmem.

Zamyslete se nad následujícími otázkami:

 1. Kdy jste se museli více soustředit? (Když jste psali svou první nebo druhou rukou?)
 2. Jak jste spokojeni s výsledkem psaní rukou, u které jste se více soustředili?
 3. Trvalo vám to i déle?

Pokud nejste přeškolení leváci, musíte se většinou více soustředit při psaní tou rukou, kterou k psaní nepreferujete (tzn. pravák má nepreferenční levou ruku). Přes veškerou snahu trvá psaní mnohem déle a výsledek bývá dosti bídný. Přesně tak to dopadá, když po vás někdo vyžaduje naprosto perfektní pořádek ve věcech, přestože vy preferujete trochu volnější, kreativnější uspořádání. Pokud to bude váš šéf, budete se asi hodně snažit. Dopadne to však, jako když píše pravák levou rukou. Budete se cítit otráveně, zabere to hodně času, a stejně to nikdy nebude tak dobré, jako u někoho, pro koho je to naprosto přirozené.

To je podstata této typologie. K něčemu tíhnete více, k něčemu méně, ale můžete mít také nastavení zcela vyrovnané. Nutno dodat, že je velmi málo lidí stoprocentně odpovídajících uvedené preferenci. Jinými slovy, většinou mívá extravert své introvertní stavy a naopak.

Preference – vnímání okolního prostředí

E – extravert – intenzivně vnímá své okolí a je zaměřen na kontakt s lidmi a s realitou, rád navenek vyjadřuje své pocity.

I – introvert – dokáže se soustředit hlavně na myšlenky a pocity. Nevyhledává kontakt s okolím a raději okolí poslouchá. Často jedná klidně a s rozmyslem.

Zkuste sami posoudit, zda jste spíše introvert, či extravert.

I – introvert 

 • síly obnovuje „vypnutím“ kontaktu s ostatními
 • má rád klid a soukromí
 • soukromí si také více hlídá
 • může být těžko „čitelný“
 • svým zájmům se věnuje do hloubky
 • raději píše, než mluví
 • nejprve věci promýšlí, potom o nich mluví
 • nerad dává rychlé odpovědi
 • potřebuje se vyjádřit, aniž by ho ostatní přerušovali

Motto introvertů: „Budu o tom přemýšlet…“

E – extravert 

 • energii získává z kontaktů s ostatními, zážitky a aktivitami
 • řekne to, co si právě myslí
 • je pro něj typická spíše šíře zájmů
 • mluvením si třídí myšlenky
 • dokáže mluvit o sobě, o svých zkušenostech
 • nevadí mu tolik otevřené prostory

Motto extravertů: „Promluvme si o tom…“

Preference – získávání informací

S – sensing – upřednostňuje fakta a aktuální situaci. Raději věci používá, než aby se zabýval tím, proč a jak fungují.

N – intuition (intuitivní) – upřednostňuje myšlenky a fantazii, rád dělá věci pokaždé jinak.

Zkuste sami posoudit, zda jste spíše smyslový, či intuitivní typ.

S – smyslový, logický typ 

 • zaměřuje se na fakta a detaily
 • má rád čísla a tabulky
 • informace přijímá krok za krokem
 • nejdříve vidí jednotky, potom celek
 • ztrácí trpělivost s těžce uchopitelnými věcmi
 • nemá rád mlhavé plány a vize

Motto: „Pouze fakta, prosím…“

N – intuitivní typ 

 • preferuje abstraktní vnímání
 • zajímá ho svět v souvislostech
 • všímá si podobností a analogií
 • nemá rád rutinu
 • je velmi nápaditý
 • je lepší ve vymýšlení nových věcí než v jejich praktické aplikaci
 • v řeči přeskakuje od tématu k tématu
 • někdy se nedozvíte konkrétní odpověď hned

Motto: „Teď už to celé chápu…“

Preference – zpracování informací

T – thinking (myslící) – používá logiku a myšlení k rozhodování a řešení problémů za pomoci práce s daty a čísly. Ve vztahu k druhým bývá často neústupný.

F – feeling (citový) – rozhoduje se na základě svých pocitů. Ve vztahu k druhým dává přednost souladu a dohodě.

Zkuste sami posoudit, zda jste spíše myslící, či citový typ.

T – typ s převahou myšlení 

 • rozhoduje se převážně podle faktů a logicky
 • usiluje o objektivní analýzu situace
 • zvažuje pro a proti, příčiny a následky
 • upozorňuje na nelogičnost odpovědí
 • hledá správné řešení
 • nemá potíže s obtížným rozhodováním
 • může se projevovat spíše neemocionálně

Motto: „Má tohle řešení logiku?“

F – typ s převahou cítění 

 • rozhoduje na základě žebříčku vnitřních hodnot, bere v potaz vztahy a situace lidí, kterých se rozhodnutí bude týkat
 • má schopnost vciťovat se do druhých
 • cílem je harmonie s druhými
 • má obavy, aby se někoho nedotkl
 • někdy se raději přizpůsobí rozhodnutím či názorům druhých, aby dosáhl pohody ve vztazích

Motto: „A co lidi?“

Preference – životní styl

J – judging (usuzující) – plánuje, usuzuje a inklinuje k postupným řešením. Má rád předem jasno bez nutnosti řešit něco pod tlakem. Snaží se věci rychle dokončit.

P – perceiving (vnímající) – spoléhá na své subjektivní pocity a nechává si otevřené možnosti. Nejlépe se mu daří pod tlakem v časové tísni.

Zkuste sami posoudit, zda jste spíše usuzující, či vnímající typ.

J – usuzující typ 

 • má tendenci život organizovat
 • preferuje uspořádání věcí
 • je zaměřen na výsledky
 • rád věci uzavírá
 • plánuje a termíny bere závazně
 • s prací začíná s předstihem
 • přichází na schůzky dříve nebo přesně
 • připravuje si seznamy úkolů a rád s nimi pracuje
 • špatně snáší změny na poslední chvíli

Motto: „Udělejme něco…“

P – vnímající typ 

 • k životu přistupuje spontánně
 • improvizuje podle dané situace
 • vyniká svou flexibilitou
 • nemá v oblibě přípravu plánů
 • postupuje vpřed méně metodicky
 • někdy bývá okolím obviňován z chaotického stylu práce
 • na schůzky přijde spíše pozdě než přesně
 • má pocit, že je stále dost času
 • rozhodne-li se plánovat, napíše si seznam úkolů, který vzápětí ztratí

Motto: „Počkejme a uvidíme…“

Každý z nás je na základě výsledků testování dle MBTI zařazen mezi šestnáct typů osobností člověka. Jednotlivé typy osobnosti označují kombinace čtyř písmen. Klikněte na svůj typ v tabulce a zjistěte svou podrobnou charakteristiku.

ISTJISFJINFJINTJ
ISTPISFPINFPINTP
ESTPESFPENFPENTP
ESTJESFJENFJENTJ

Důležité: Kapitola o typologii osobnosti MBTI by nás měla vést k následujícím závěrům:

 • mohu mít zcela odlišnou preferenci než druhý člověk
 • způsob komunikace, přemýšlení, rozhodování či organizace času je dán do značné míry preferencí a lze ho jen velmi obtížně změnit
 • druhý člověk není špatný, ale je jiný (má odlišné osobnostní nastavení)
 • každý má své místo, a pokud dotyčný temperamentově nevyhovuje dané pozici, je třeba využít jeho silných stránek na jiné pozici