Typologie učitelů

Z mnoha typologií učitelů (TU) jsme vybrali jednu, která nejvíce souvisí se vzdělávacím procesem a s rozvojem žáků a studentů. Je to typologie sestavená podle stylu výuky pedagogů a podle jejich přístupu k rozvoji žáků a studentů.

Zvýšení úspěšnosti školy a zajištění dobrého renomé je možné právě tehdy, zaměří-li se ředitelé na podporu a zkvalitnění oblasti školní výuky.

Dovolíme si nyní použít jeden graf ze studie McKinsey&Company – Klesající výsledky českého základního a středního školství. Na něm je vidět důležitost přístupu ředitelů školy k hodnocení a hlavně podpoře svých týmů a aktivní práci v jejich vedení – leadershipu.

Z uvedených dat můžeme vyvodit fakt, že kvalitní, cílený leadership vedení školy směrem k učitelům je nutnou podmínkou rozvoje školy, kvality výuky i rozvoje samotných žáků. Právě proto jsme zvolili jako jeden z možných aspektů posouzení učitele a jeho práce TU podle stylu výuky a přístupu k žákům s přihlédnutím na rozvoj žáka.