Typologie zaměstnanců podle jejich přístupu

Níže uvedená matice nám ukazuje dělení našich zaměstnanců podle jednoduchého kritéria – dle výkonnosti a loajality.

Výkonnost – sledujeme, jak daný pracovník plní své povinnosti, zda správně, spolehlivě, zda je dochvilný, ale také, jaká je kvalita jeho odvedené práce, dodržování termínů, pracovních pravidel a dalších výkonnostních norem.

Loajálnost – zde sledujeme vztah – loajalitu daného pracovníka ke škole, k vedení školy i k jeho kolegům. Věnujeme pozornost také etičnosti a slušnosti jeho projevů ke všem zmíněným, ale pozor také ke studentům/žákům a rodičům ve vztahu ke škole. Patří sem i respektování vztahových pravidel ve škole.

Výkonný a loajální

Tento kolega je ideál, který preferují všichni vedoucí pracovníci. Ví, co má dělat a také to dělá. A dělá to dobře. Spolupracuje s ostatními, je v práci i ve vztazích spolehlivý, a tím pádem i vyhledávaný. Je to však stále více ohrožený druh. Manažeři a vedoucí pracovníci totiž na něj nakládají čím dál více práce a povinností. „On je dobrý, on to zvládne.“ A také to zvládne, proto příště dostane ještě více. Je de facto trestaný za svoji spolehlivost a výkonnost. A to tak dlouho, dokud si to nechá líbit, anebo dokud nevyhoří. To druhé je bohužel častější.

Nevýkonný a loajální

Je to typ pracovníka, který ve svých výkonech nejde zrovna příkladem. Naopak, neodevzdává svou práci včas a správně. Často věčně něco nestíhá a jeho práce co do kvality také za mnoho nestojí. Ale je ke škole, k vedení i druhým loajální, a tedy často i oblíbený. Bývá to populární tmelič kolektivu, zábavný, přátelský, ale bohužel druzí jeho práci často musí dodělávat za něj.

Někdy je to takový věčný teoretik, který neustále něco analyzuje, hodnotí a promýšlí, až je pozdě. Druhým však neškodí a nijak je neohrožuje. Práci za něj dělá první skupina kolegů. Vedoucí mu práci navíc raději ani nedá, protože dobře ví, jak by to dopadlo. Takže se mu jeho chování a přístup de facto vyplácí. Čím méně pracuje, tím méně práce dostává.

Výkonný a neloajální

Docela častá skupina ve školách a učitelských kolektivech. Jak ji poznáte? Snadno, sama o sobě často prohlašuje, že je dobrý učitel. Mívá pracovní úspěchy – vyhrává soutěže, umí naučit, proto bývá oblíbený jak u rodičů, tak někdy i u studentů a žáků. O to méně jej mají rádi kolegové. K těm se chová povýšeně, neeticky. Rád deklasuje mladší nebo méně zkušené kolegy, nespolupracuje s druhými, nesdílí materiály, zkušenosti, povyšuje se na druhé. Cítí se povolán kritizovat druhé od vedení počínaje, posledním asistentem konče. Je zdrojem problémů a konfliktů na pracovišti. Často bývá zdrojem pomluv a fám, které sám vytváří nebo alespoň účelové šíří. Pomocí nich ovládá prostor, druhé, vytváří pocit vlastní důležitosti.

Smrtelnou kombinací je, když má nějakou funkci a s ní i moc. Nejenže ji zneužije ke svým cílům, ale hlavně zastaví jakýkoliv rozvoj na počátku. Ten totiž není v souladu s jeho hlavním cílem, a tím je jeho prvořadá nadřazenost a důležitost.

Nevýkonný a neloajální

Toto je poslední skupina pracovníků. Co o ní říci? Snad jen tolik, že se této skupiny, pokud to jen jde, rychle zbavte. Pokud možno tyto zaměstnance nikdy nepřijímejte. Jakkoliv se na počátku mohou jevit jako příjemní, výkonní a správní pracovníci, tak vězte, že je to jen skvělá kamufláž. Jsou to mimikry, které si tito lidé postupem času vytvořili a umí je mistrně využívat. Jeden jediný vám relativně rychle rozloží celý sbor a léta vaší práce. Viděl jsem případy, kde to šlo v řádech několika týdnů nebo měsíců.

Rozhodně v nich nespatřujte neškodné, neschopné, docela milé pracovníky. Záhy se totiž projeví. Ve výkonech budou podávat špatné výsledky, a to opakovaně. Jakoukoliv pomoc znehodnotí a obrátí proti druhým. Vždy za svoji neschopnost obviní jiné. Ve vztazích se budou postupně snažit nejprve vlichotit, zalíbit atp. Budou nejprve servilní, ale postupně, jak budete odhalovat jejich pravou tvář, se budou měnit a přitvrzovat.

Nakonec se nebudete stačit divit, čeho všeho jsou schopni. Půjdou dál a tvrději, než vy sami byste si dovedli představit i v těch nejdivočejších snech. Rozhodně je nepodceňujte, protože jejich neschopnost plnit pracovní povinnosti není totožná a neplatí s jejich schopností aktivně škodit a ubližovat. A protože jsou skutečně neloajální, nebudou se stydět využít a použít kohokoliv a cokoliv. Pokud si říkáte, že takovéhoto člověka musíte odhalit a poznat na první pohled, tak se také mýlíte. Některé ano, ale některé bohužel až ve chvíli, kdy je pozdě.