Typy na metody, do výuky, které usnadní komunikaci s žákem s OMJ

Barevné kelímky

Velmi jednoduché a efektivní pro mapování potřeb a porozumění, mezi dítětem/žákem a učitelem. Případně asistentem pedagoga. Dítě má k dispozici plastové kelímky ve třech barvách. V červené, zelené a oranžové. Využívá je jako prostředku signálu, směrem k pedagogovi. Využít lze případně i totožně barevných karet, nebo papírových pásků. Které jsou k dispozici a okamžitě využitelné.

Červený kelímek: Nerozumím, nechápu, neporozuměl jsem.

Oranžový kelímek: Porozuměl jsem, chápu, ale mám doplňující otázky k objasnění.

Zelený kelímek: Chápu, nepotřebuji pomoc.

Semafor

Stejně tak lze využít semaforu. Papírový semafor lze umístit ve třídě na magnetické tabuli, pokud si dítě nebo žák neví rady, nebo neporozuměl, můžu na semafor umístit předem určený magnet.

Emotikony

Dětem jsou dnes z online komunikace známý systém tzv. emotikonů – „smajlíků“. I tyto se pro komunikaci dají využít a jsou pro děti a žáky poměrně dobře srozumitelné.

Doporučené aktivity a hry pro stmelení kolektivu

Empatie (komunikační hra, odhad)

Pomůcky: žádné.
Cíl: trénink empatie a odhadu.

Postup: pět hráčů se postaví do řady čelem ke zdi. První začne dělat nějakou činnost, ostatní se dívají jinam. Druhý hráč za chvíli řekne „stop“. První zůstane v pozici, ve které právě byl, druhý se k němu otočí a podle strnulé pozice prvního hráče se snaží pochopit, jakou činnost první vykonával. Poté pokračuje v pravděpodobné činnosti. Po chvilce třetí hráč řekne „stop“, druhý znehybní atd.

Siluety (zpětná vazba)

Pomůcky: velké papíry, fixy, tužky.
Cíl: evaluace, zpětná vazba, mapa vztahů ve skupině.

Postup: každý člověk si nakreslí na velký papír svoji siluetu, označí ji svým jménem a na začátku kurzu ji přilepí na stěnu. Během kurzu do siluet ostatní píší vzkazy a ocenění. Na konci kurzu si všichni rozeberou svoje siluety a každý má právo se vyjádřit ke vzkazům, které v nich našel. Dopředu je nutné upozornit, aby účastníci psali vzkazy popisně, nehodnotícím způsobem.

Spojenec (hra na seznámení)

Pomůcky: žádné.
Cíl: seznámení, trénink paměti, spolupráce.

Postup: hraje se ve čtyřech krocích.
1. krok – účastníci se rozdělí do dvojic a mají 30 sec na to, aby našli 5 věcí, které mají společné (koníčky, rodinné zázemí, zkušenosti…).
2. krok – účastníci jsou ve trojicích a opět ve 30 sec hledají 3 věci, které mají společné. Pozor – musí jít o jiné věci než při prvním hledání ve dvojicích!
3. krok – účastníci pracují v pěticích a za stejných podmínek hledají 2 věci, které je spojují. Opět pozor, aby šlo o jiné věci než v předešlých kolech.
4. krok – celá skupina pracuje dohromady, má 1 minutu a hledá 1 věc, která všechny spojuje – s výhradou, že musí jít o jinou věc než v minulých kolech.
Lektor může vždy po každém kole klást otázky po obtížnosti zapamatování; na závěr je dobré se ptát po strategii hledání témat.