Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

U účtů účtové třídy 4 se při inventarizaci provádí dokladová inventura. Například výše základního jmění se ověřuje podle výpisu z obchodního rejstříku u účetních jednotek s povinným zápisem základního jmění (a. s., s. r. o., družstvo) nebo společenskou smlouvou u účetních jednotek, které nemají povinný zápis základního jmění (v. o. s. a k. s.).

Poznámka: Pokud se jedná o rezervní fondy, jejich tvorba již není kromě zvláštních výjimek pro obchodní korporace povinná, inventarizací se tedy prověřují zpravidla fondy vytvořené do 31. 12. 2013.