Určitě nezapomeňte

• ZAMĚSTNAVATEL MÁ ZÁKONNOU POVINNOST ZAJISTIT PŘEDÁNÍ URČITÝCH INFORMACÍ, ZAMĚSTNANCE ZAUČIT A ZAŠKOLIT NA POZICI.

• V RÁMCI ADAPTACE NEMÁ JÍT POUZE O PŘEDÁNÍ INFORMACÍ, ALE TAKÉ O VYBUDOVÁNÍ VZTAHU A VYTVOŘENÍ PROSTORU, KDE LZE NĚCO ZJISTIT I OD DRUHÉ STRANY.

• NASTAVENÉ CÍLE JE POTŘEBA PRŮBĚŽNĚ VYHODNOCOVAT.

• POKUD NEJSOU CÍLE NASTAVENY NEBO JSOU NASTAVENY NEKONKRÉTNĚ, NEMŮŽEME VÝKON OBJEKTIVNĚ VYHODNOTIT.

• PŘI SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ JE POTŘEBA PRACOVAT SE ZPĚTNOU VAZBOU – JAK BYLY POCHOPENY, CO SI Z NICH DRUHÁ STRANA ODNÁŠÍ.

• CHYBĚJÍCÍ PRÁCE SE ZAMĚSTNANCEM VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ ČASTO BUDÍ NEJISTOTU DOTYČNÉHO, JAK NA TOM JE.

• ZAJÍMEJTE SE NEJEN O VÝSLEDKY NOVÁČKA, ALE ROVNĚŽ O JEHO POCITY.

• VÉST ROZHOVOR JEN NA ZAČÁTKU A NA KONCI ZKUŠEBNÍ DOBY JE MÁLO.

a stejně jako v 1. lekci ani zde nezapomeňte, že:


• NA ÚSPĚŠNÉ ZAPRACOVÁNÍ MUSEJÍ BÝT DVA (OBĚ STRANY).


• PEČLIVĚ ZVAŽTE, KDO BUDE NOVÉHO ZAMĚSTNANCE ZAUČOVAT.