Určitě nezapomeňte

• CÍLEM PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ JE NEJEN SDĚLIT HODNOCENÍ, ALE TAKÉ NĚCO ZJISTIT.

• DO ZPĚTNÉ VAZBY JE POTŘEBA ZAPOJIT I ZAMĚSTNANCE.

• K NEJVĚTŠÍM REZERVÁM MANAŽERŮ PATŘÍ JEJICH NEDŮSLEDNOST PŘI KONTROLE NASTAVENÝCH CÍLŮ.

• ZÍSKANÉ INFORMACE SI OVĚŘUJTE Z VÍCE ZDROJŮ.

• CITLIVĚ VOLTE SLOVA.

PRACUJTE S OTEVŘENÝMI OTÁZKAMI.

• NEPŘIVÍREJTE OČI NAD PROJEVY POTENCIÁLNÍCH RIZIK U NOVÉHO ZAMĚSTNANCE, OVĚŘUJTE SI JE A ŘEŠTE JE VČAS.

• BEZ DOBŘE NASTAVENÝCH CÍLŮ JE JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ NEADEKVÁTNÍ A NEFÉROVÉ.