V čem může pomoci školka či škola

  • Terapie vyžaduje každodenní pravidelné speciální cvičení, které se musí hodně opakovat, aby došlo k automatizaci naučených dovedností. Tento postup je velmi náročný jak pro dítě, tak pro jeho rodiče.
  • Dítě si vše musí procvičit také v kolektivu a v každodenním životě. Pedagogové v mateřské i základní škole mohou účinně pomoci při logopedické terapii, kterou však sami zastoupit nemohou. Spolupráce klinického logopeda a školy je vždy ku prospěchu dítěte.
  • Vzhledem k náročnosti logopedické terapie je dobré, aby pedagog kontroloval, zda rodiče s dítětem na logopedii stále docházejí a zda procvičují, co mají. Rodiče často, především u dětí ve školním věku, logopedická cvičení vzdávají, protože je toho na ně moc. Potřebují tudíž povzbudit i ze strany školy.
  • Cvičení jsou zaměřena především na oblasti, ve kterých děti s vývojovou dysfázií nejsou šikovné a kdy hrozí, že neúspěch může mnohé z nich odradit. Proto je velmi důležitá stimulace dítěte pozitivními emocemi. Je vhodné zařazovat i taková cvičení, která sice s vývojovou dysfázií nemusejí souviset, ale v nichž dítě vyniká. V tomto směru je nezbytným předpokladem tvořivý přístup učitele.