Vazby a propojení na externí data

Často je potřeba do dokumentu vložit externí data z jiných aplikací (např. tabulky programu Excel). Externí data mohou být v dokumentu buď vložená, nebo propojená.

Důležité!
Hlavní rozdíl mezi vloženým a propojeným objektem spočívá ve způsobu jeho uložení a v možnostech jeho aktualizace. Vložený objekt je součástí dokumentu a přestává mít vazbu na zdrojový soubor. Není jej tedy možné podle zdrojového souboru v budoucnu aktualizovat. Naopak propojený objekt je stále součástí zdrojového souboru a v dokumentu je zobrazen pouze jeho náhled. Změna zdrojového souboru vede automaticky k jeho aktualizaci v dokumentu.

Vložené objekty

Chcete-li do dokumentu umístit vložený objekt, otevřete nejprve příslušný soubor v externí aplikaci (např. PowerPoint) a označte v něm požadovaný objekt (např. snímek). Stiskem klávesové zkratky Ctrl+C zkopírujte objekt do schránky Office. V dokumentu postavte textový kurzor do určitého místa, na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku u tlačítka Vložit a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Vložit jinak. V dialogu Vložit jinak vyberte v seznamu Typ vhodný typ objektu (např. Microsoft PowerPoint Slide – objekt). Označte volbu Vložit a dialog potvrďte.

Propojené objekty

Chcete-li do dokumentu umístit propojený objekt, postupujte jako v předchozím případě s tím rozdílem, že v dialogu Vložit jinak označíte volbu Vložit propojení.

Poznámka:
Externí objekty lze do dokumentu vkládat také pomocí tlačítka Objekt, které se nachází na kartě Vložení ve skupině Text.