Větrání a osvětlení

Zajištěno musí být dostatečné větrání, aby se zabránilo nadměrné kumulaci tepla, kondenzaci par a prachů a aby bylo možno odvádět kontaminovaný vzduch z provozu. Ventilační systémy musí být konstruovány takovým způsobem, aby umožňovaly snadný přístup k filtrům a ostatním součástem vyžadujícím čištění nebo výměnu. Vzduchotechnická zařízení je nutné udržovat v čistotě, a to včetně vnitřního potrubí a filtrů. Větrat je také možné okny.

Všechny potravinářské prostory musí mít náležité denní nebo umělé osvětlení. Školní jídelna je pracoviště a její osvětlení tedy musí být řešeno v souladu s normovými požadavky uvedenými v ČSN 73 0580-1,2,3 – Denní osvětlení budov, ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory, popřípadě ČSN 360020 Sdružené osvětlení.