Vevők és szállítók aránya

A túl magas, vagy túl alacsony pénzállomány okát vizsgálni kell, mely utalhat a rossz piaci pozícióra, termelési nehézségekre éppúgy, mint helytelen pénzgazdálkodásra.

Vevő és szállítóállomány aránya = Vevők átlagos állománya / Szállítók átlagos állománya

A mutató megmutatja, hogy a vevői kintlévőséget az adott vállalkozás milyen arányban fedezi a szállítóknak még ki nem fizetett forrásból. Az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítóállomány finanszírozza. Az alacsony mutatóérték a ki nem egyenlített szállítóállomány magas értékére utal és fizetési gondokat jelez. A fenti mutató által leírt hatás más formában is meghatározható. A vevők átlagos fizetési idejének és a szállítók átlagos fizetési határidejének összevetésével.

Vevő átlagos fizetési ideje = 365 / (Árbevétel/Vevők átlagos állománya)

Szállítók átlagos fizetési ideje = 365 / ((Értékesítés közvetlen önköltsége (Árbevétel)/Szállítók átlagos állománya)

A vállalkozás likviditása szempontjából a kedvező:

Vevők átlagos futamideje < Szállítók átlagos futamideje

A módszer könnyen számszerűsíthető, eredménye nem csak a likviditásra magyarázatot, hanem jelzi, hogy milyen tárgyalási pozíciót képes elérni a partnerekkel. A fizetési határidő meghatározása a két fél tárgyalása során érvényesülő erőviszonyok függvénye is. 

Gyakorlati példa:

MegnevezésInfor-matikaMező-gazdaságÉpítő-iparSzolgál-tatásKeres-kedelemIparOrszágos átlag
Vevők forgási sebessége2,655,681,9131,4210,128,208,21
Vevők átlagos fizetési idő137,9064,29190,9711,6236,0644,4944,48
Szállítók forgási sebesség6,8867,264,8725,9310,3925,8310,81
Szállítók fizetési idő53,045,4374,8814,0835,1414,1333,76
Vevő-szállító futamidő különbség-85-59-1162-1-30-11
Vevő-szállító arány2,6011,852,550,831,033,156,43

A különböző iparágakban tevékenykedő társaságok eltérő finanszírozási kényszerrel dolgoznak. Az informatikai cég 85 napos, míg az építőipari cég 116 napos finanszírozási kényszere van, ezzel szemben a szolgáltató céget a szállítók finanszírozzák. Az ipari cég ügyfeleinek fizetési morálja majdhogynem megegyezik az országos átlaggal. Az elmúlt időszakban egy kismértékű javulási tendencia mutatkozik az új polgárjogi szabályok bevezetése miatt a fizetési morál tekintetében. Ha összevetjük a likviditási mutatókkal, akkor hasonló tendenciát látunk. Tehát szállítói és vevői fizetési határidők alapvetőn előrejelzik a gazdasági társaság fizetési morálját.