Vkládání ovládacích tlačítek a následné přiřazení akcí

Vložení tlačítka akce

Interaktivita prezentace spočívá také v tom, že některým objektům na snímku přiřadíte určitou akci. Ta se vykoná poté, co na objekt buď najedete kurzorem myši, nebo na něj myší klepnete. Předdefinované akce lze nastavit v samostatném dialogovém okně Nastavení akce.

Důležité

Akci lze v prezentaci přiřadit libovolnému textu, obrázku i vytvořenému obrazci. Program PowerPoint 2010 je navíc vybaven několika předdefinovanými tlačítky, která jsou přímo určena pro přiřazení akce.

Příklad č. 3

Chcete-li na snímek vložit předem definované tlačítko akce, přepněte na kartu Vložení a ve skupině Ilustrace klepněte na tlačítko Obrazce. Tlačítka akcí jsou umístěna samostatně v dolní části rozbaleného seznamu.

Zvolené tlačítko označte myší a kurzorem ve tvaru křížku klepněte do té části snímku, kam jej chcete umístit. Po klepnutí se automaticky otevře dialogové okno Nastavení akce, ve kterém nastavíte akci a poté klepnete na tlačítko OK. Stejným způsobem vložte na snímek podle potřeby další tlačítka akcí.


Přiřazení akce

Konkrétní akci lze přiřadit libovolnému objektu (textu, obrázku, klipartu, vlastnímu obrazci nebo předdefinovanému tlačítku akce). V zobrazení Normální označte na snímku objekt, kterému chcete přiřadit akci. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Odkazy na tlačítko Akce. Otevře se dialogové okno Nastavení akce, které obsahuje dvě záložky: Kliknutí myšíPřetažení myší. Pro další práci nejprve označte jednu z těchto dvou záložek.

Poznámka: U předdefinovaných tlačítek akcí se dialogové okno Nastavení akce otevře automaticky po vložení tlačítka na snímek.

Ve skupinovém rámečku Akce po kliknutí máte několik možností: Žádná, Přejít na cíl hypertextového odkazu, Spustit program, Spustit makro, Akce přidružená k objektu nebo Přehrát zvuk.

Poznámka: Volba Akce přidružená k objektu je k dispozici pouze v případě, že prezentace obsahuje objekt OLE. Jde o speciální technologii integrace programů, kterou lze využít ke sdílení informací mezi propojenými objekty programů sady Office.