Vkládání pramenů bibliografických citací a generování jejich seznamu

Vytvoření nového pramene citace

V textovém editoru Word můžete do dokumentů vkládat bibliografické citace. Tuto možnost ocení zejména uživatelé, kteří potřebují citovat různé zdroje či literaturu, již v textu použili.

Chcete-li na pozici textového kurzoru vložit nový pramen citace, přepněte na kartu Odkazy a ve skupině Citace a bibliografie klepněte na tlačítko Vložit citaci. V rozbaleném seznamu zvolte příkaz Přidat nový pramen. Otevře se dialog Vytvořit pramen, ve kterém vyplníte údaje o novém prameni citace (pole Typ pramene, Jazyk, Autor, Název, Rok, Město, Vydavatel) a dialog potvrdíte.

Poznámka:
Dialog Vytvořit pramen obsahuje pouze nezbytně nutné údaje, které musíte vyplnit, aby mohl být nový pramen citace vytvořen. Údajů, jež lze k novému prameni přidat, je ve skutečnosti mnohem více. Zpřístupníte je zaškrtnutím políčka Zobrazit všechna bibliografická pole.

Použití pramene citace

Pokud jednou v dokumentu vytvoříte pramen citace, uloží se do seznamu pramenů a vy jej můžete kdykoliv v budoucnu znovu použít. Postavte textový kurzor do místa, kam chcete vložit odkaz na existující pramen citace. Na kartě Odkazy klepněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Vložit citaci a v seznamu klepněte myší na požadovaný pramen.

Příklad č. 1
Chcete-li v dokumentu ocitovat pramen, který byl vytvořen v jiném dokumentu, přepněte na kartu Odkazy a ve skupině Citace a bibliografie klepněte na tlačítko Spravovat prameny. V dialogu Správce referencí označte v části Dostupné prameny pramen citace, který si přejete použít. Klepnutím na tlačítko Kopírovat jej zkopírujete do aktuálního dokumentu.

Na kartě Odkazy můžete ve skupině Citace a bibliografie vybrat ze seznamu také Styl citace, který ovlivní nejen vizuální podobu citace umístěné v textu, ale také vzhled vygenerovaného přehledu bibliografických citací v závěru dokumentu.

Důležité!
Na mezinárodní úrovni můžete použít styl APA – pátá verze. V českých podmínkách jsou styly citací upraveny normou ČSN ISO 690. Styly GOST nebo ISO 690 zajistí, že v případě citace, která není v daném roce jedinečná, se položka rok doplní o abecední znak, například (Dannhoferová, 2011a).

Vygenerování seznamu bibliografických citací

Souhrnný přehled citovaných pramenů citace naleznete většinou na konci dokumentu. Pokud jste pro správu pramene citací používali nástroje programu Word, je vygenerování seznamu snadné. Textový kurzor postavte do místa, kde si přejete vygenerovat seznam bibliografických citací, a na kartě Odkazy klepněte ve skupině Citace a bibliografie na tlačítko Bibliografie. V rozbaleném seznamu zvolte příkaz Vložit bibliografii.

Poznámka:
Vytvořený seznam bibliografických citací můžete aktualizovat stejným způsobem jako obsah dokumentu. Klepněte do seznamu myší a v horní části rámečku klepněte na příkaz Aktualizovat citace a bibliografii nebo stiskněte klávesu F9.