Vnořování externího textu do hlavního dokumentu

Příprava hlavního dokumentu

Textový editor Word umožňuje do hlavního dokumentu vnořovat text z externích dokumentů místo jeho vkládání. Tuto funkci jistě ocení zejména autoři rozsáhlých dokumentů. Extrémně dlouhý dokument se totiž vyplatí udržovat rozdělením na menší a snadněji zpracovatelné vnořené dokumenty, které se do hlavního dokumentu jednoduše propojí.

Pokud si přejete v dokumentu odděleně spravovat jeho jednotlivé části, musíte z něj nejprve vytvořit tzv. hlavní dokument. Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Zobrazení dokumentů na tlačítko Osnova a na kartě Osnova ve skupině Hlavní dokument klepněte na tlačítko Zobrazit dokument. Do takto připraveného hlavního dokumentu, rozšířeného o další nabídku nástrojů, nyní můžete začít propojovat vnořené dokumenty.

Tvorba vnořených dokumentů

První možností je vytvořit vnořený dokument z určité části osnovy. Označte nadpis a text v určité části osnovy a na kartě Osnova klepněte ve skupině Hlavní dokument na tlačítko Vytvořit. Označená část osnovy se uzavře do samostatného oddílu. Vytvořený vnořený dokument bude označen ikonou v levém horním rohu ohraničujícího rámečku. Pokud na tuto značku poklepete, otevřete vnořený dokument v novém okně jako samostatný soubor.

Poznámka:
Soubor vnořeného dokumentu se vytváří automaticky a naleznete jej ve stejné složce jako hlavní dokument.

Druhou možností je vytvořit vnořený dokument z existujícího externího dokumentu. Textový kurzor postavte do určité části osnovy a na kartě Osnova klepněte ve skupině Hlavní dokument na tlačítko Vložit. V dialogu Vložit vnořený dokument vyhledejte a označte požadovaný dokument a klepněte na tlačítko Otevřít.

Důležité!
Hlavní dokument i vnořené dokumenty by se měly všechny nacházet ve stejné složce!

Údržba hlavního dokumentu a vnořených dokumentů

Během údržby hlavního dokumentu je často potřeba vnořené dokumenty sbalit. Na kartě Osnova klepněte ve skupině Hlavní dokument na tlačítko Sbalit vnořené dokumenty. Každý vnořený dokument se v hlavním dokumentu zobrazí ve formě hypertextových odkazů. Chcete-li vnořené dokumenty opět rozbalit, klepněte na kartě Osnova ve skupině Hlavní dokument na tlačítko Rozbalit vnořené dokumenty.

Hlavní dokument, včetně vnořených dokumentů, uložte běžným způsobem. Program Word vytvoří k novým vnořeným dokumentům automaticky názvy souborů na základě prvních písmen jejich nadpisů v osnově hlavního dokumentu. Pokud nadpis vnořeného dokumentu začíná například textem „Kapitola 1 … “, bude soubor pojmenován Kapitola1.docx.

Příklad č. 4
Několik menších vnořených dokumentů je vhodné sloučit do jednoho vnořeného dokumentu. V osnově přesuňte příslušné rozbalené vnořené dokumenty tak, aby se nacházely za sebou. Označte první vnořený dokument v pořadí (klepnutím na jeho ikonu), přidržte klávesu Shift a klepněte na poslední ikonu ve skupině vnořených dokumentů, které si přejete sloučit. Na kartě Osnova pak klepněte ve skupině Hlavní dokument na tlačítko Sloučit.
Poté, co uložíte hlavní dokument, budou všechny sloučené vnořené dokumenty uloženy do jednoho souboru, který ponese název prvního vnořeného dokumentu ve sloučení.

Příklad č. 5
Naopak, je-li vnořený dokument příliš dlouhý, můžete jej rozdělit na více vnořených dokumentů. Pro nově vytvářené části vnořeného dokumentu nejprve vytvořte nadpisy a naformátujte je předdefinovaným stylem nadpisu nebo úrovní osnovy. Vyberte nadpis pro nový vnořený dokument a na kartě Osnova klepněte ve skupině Hlavní dokument na tlačítko Rozdělit. Po uložení hlavního dokumentu přiřadí program Word novému vnořenému dokumentu název složený z prvních znaků jeho nadpisu.

Poznámka:
Jestliže několik vnořených dokumentů sloučíte a poté opět rozdělíte na jednotlivé vnořené dokumenty, uloží program Word rozdělené dokumenty pod novými názvy.