Vybavení řidičů osobními ochrannými pracovními prostředky

Při vybavení řidičů osobními ochrannými pracovními prostředky postupujte podle § 104 zákoníku práce a prováděcího právního předpisu nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Jako zaměstnavatelé máte povinnost poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky v závislosti na kategorii řidičů. Jiný rozsah osobních ochranných pracovních prostředků je poskytnut řidičům referentských vozidel, kteří používají motorová vozidla na obchodní nebo manažerské úrovni, a jiný rozsah je poskytnut řidičům nákladních vozidel, traktoristům, řidičům mezinárodní dopravy apod.

Dále záleží na tom, jakou péči vůči vozidlu mají řidiči stanovenu: například zda jezdí s vozidly do myček, nebo je myjí sami, zda sami luxují vnitřek vozidel, nebo je tato služba zajištěna externě.

Všechny uvedené faktory rozhodují o tom, zda řidiči dostávají například ochranné brýle proti oslnění, pracovní rukavice, pracovní obuv s pevnou špicí, gumové holínky pro mytí aut, vatovaný kabát pro nakládku a vykládku v zimním období apod.