Výběr vhodné lékárničky

V každé kontrolované škole se najdou lékárničky se zbytky zdravotnického materiálu či po expiraci. Proto musíme zdůraznit význam kvalitního vybavení a dostupnosti lékárniček. Alespoň základně vybavené lékárničky by měly být brány s sebou do terénu, pokud s dětmi vyrážíte mimo školu. Lékárnička samozřejmě nesmí chybět ve školní kuchyni, u tělocvičny, v odborné učebně, v družině či dílně.

Na trhu je nepřeberné možnosti různých typů lékárniček, hlavním kritériem by měla být funkčnost a vybavenost. Pojďme se na běžné lékárničky podívat.

Často ve škole vidíme lékárničky tohoto typu, které jsou upevněny na zdech:

lékárnička lékárnička lékárnička

Školy často vybavují lékárničky podle „intuice“ tím, co se jim zdá vhodné, nebo se spokojí s originálním vybavením, které měla lékárnička při nákupu.

Řešení kritické situace:

V tělocvičně se stane úraz s tepenným krvácením a předpokládanou zlomeninou. Lékárnička je na stěně v kabinetu poblíž tělocvičny. Jak situaci vyřešíte?


× Přemístíme zraněného do kabinetu.   

✓ Lékárničku musíme odnést za pacientem.

Jak výše zmíněný příklad napovídá, je důležité do školy pořídit vhodnější typy lékárniček, které budou kvalitně vybavené, snadno přenosné a vždy po ruce:

lékárnička lékárnička

Pokud budou správně a kvalitně vybaveny, efektivně a rychle zajistíme první pomoc ať už při úraze žáka, či zdravotní indispozici.

Do terénu, na školy v přírodě, soutěže či venkovní sportovní aktivity doporučujeme kvalitní cestovní lékárničky, kterých je dnes k dispozici celá řada:

lékárnička lékárnička

A na zahradu, na procházku či na hřiště se hodí jednodušší, menší modely, které jsou skladné a lehké:

lékárnička lékárnička