Vyhodnocení a přenos výsledků z kontrolní činnosti do praxe

Zásadní pro to, aby byla kontrolní činnost účinná a smysluplná, je to, aby učiněné poznatky byly převedeny do praxe a aby nalezené chyby a nedostatky byly neprodleně odstraněny. Toto by měl sledovat přímo ředitel školy, i když tím pověří jiné osoby. On by měl dát najevo, že odstranění nalezených nedostatků je prioritou a že na ně nerezignuje, také by měl být tím, kdo se na konci kontrolní činnosti přesvědčí o tom, že jsou přijata opatření, která vadný stav odstraňují. Při tom by měly být důsledně dodrženy stanovené lhůty (pokud stanoveny jsou).

Po určité době, která by neměla být příliš dlouhá, by pak mělo dojít k následné kontrole, při které se ředitel školy přesvědčí, že nápravná opatření jsou uvedena do praxe a nebude se opakovat stav před kontrolou. Tato kontrola může být buď celková, nebo jen namátková, a to podle povahy daného předmětu kontroly.