Vytváření vazeb a propojení

Vkládání a úprava hypertextových odkazů

Hypertextové odkazy se v prezentacích nejčastěji používají pro přesun na určitý snímek.

Příklad č. 1

Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz například na poslední snímek prezentace, označte na snímku požadovaný text a na kartě Vložení klepněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz. Otevře se dialogové okno Vložit hypertextový odkaz, ve kterém klepnete na tlačítko Místo v tomto dokumentu. Ve stejnojmenném rámečku vyberte snímek, na který bude vytvářený hypertext odkazovat (Poslední snímek), a nastavení dialogu potvrďte.

Hypertextový odkaz lze vytvořit nejen na konkrétní snímek prezentace, ale také na soubor uložený na disku počítače či na webovou stránku. Pomocí hypertextových odkazů je rovněž možné vytvářet elektronické poštovní zprávy.

Poznámka: Hypertextové odkazy je možné využít pro vytvoření dynamického obsahu prezentace, ve kterém vás jednotlivé položky obsahu přesměrují na konkrétní snímek. Až budete mít připraveny všechny snímky prezentace, vytvořte statický obsah s názvy jednotlivých snímků a postupně z každé položky vytvořte hypertextový odkaz.

Pokud se naopak potřebujete ze snímku vrátit zpět do obsahu, vložte na snímek buď obrazec, nebo text (např. Zpět) a na kartě Vložení klepněte ve skupině Odkazy na tlačítko Akce. Otevře se dialog Nastavení akce, v němž na záložce Klepnutí myší označíte volbu Přejít na cíl hypertextového odkazu. V seznamu vyberte, na který snímek bude text odkazovat (Poslední zobrazený snímek), a nastavení potvrďte.

Důležité

Hypertextový odkaz je možné upravit či odstranit tak, že na něj klepnete pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolíte příkaz Upravit odkaz, resp. Odebrat hypertextový odkaz.


Propojování dat do snímků

Označte určitý snímek a na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na tlačítko Objekt. Otevře se dialogové okno Vložit objekt, ve kterém označíte volbu Vytvořit ze souboru. Klepněte na tlačítko Procházet, na disku počítače vyhledejte a označte požadovaný soubor (např. dokument programu Word) a klepněte na tlačítko OK.

V dialogovém okně Vložit objekt nyní máte na výběr několik možností:

  • Dialog rovnou potvrďte tlačítkem OK. Na snímek se vloží obsah souboru jako objekt. Úpravy zdrojového souboru se objektu vloženého do prezentace nedotknou.
  • Zaškrtněte políčko Zobrazit jako ikonu a dialog potvrďte. Data ze souboru se na snímku zobrazí v podobě ikony souboru. Poklepáním na ikonu zobrazíte (neaktualizovaný) obsah souboru.
  • Zaškrtněte políčko Propojení a dialog potvrďte. Na snímek se vloží obrázek obsahu souboru, který bude propojený se zdrojovým souborem. Úpravy zdrojového souboru se automaticky přenesou do obrázku v prezentaci.
  • Zaškrtněte políčko Propojení a také políčko Zobrazit jako ikonu. Na snímek se vloží ikona představující soubor. Poklepáním na ikonu zobrazíte vzhledem k vytvořenému propojení aktualizovaný obsah souboru.

Příklad č. 2

Prezentaci lze propojit také s libovolným obrázkem, který však nemusí být součástí prezentace. Zvlášť výhodné je toto propojení u velkých obrázků, jež si nepřejete do prezentace vkládat a které se budou v průběhu času měnit. Označte určitý snímek a na kartě Vložení klepněte ve skupině Obrázky na tlačítko Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte a označte požadovaný obrázek.

Klepnete-li na tlačítko Vložit, vloží se obrázek standardním způsobem. Pokud klepnete na šipku u tlačítka Vložit a vyberete příkaz Připojit k souboru, vytvoří se přímá vazba mezi prezentací a obrázkem. Obrázek se do prezentace fyzicky nevloží, ale po každém jejím otevření se aktualizuje. Změníte-li soubor s obrázkem, změní se i obrázek v prezentaci. Soubor s obrázkem se však musí stále nacházet na stejném místě. Příkaz Vložit a propojit zajistí, že obrázek bude součástí prezentace a bude se aktualizovat podle zdrojového souboru.