Vytvoření vlastní prezentace

Vytvoření vlastní prezentace

V prezentaci je možné sdružit několik vybraných snímků a ty pak promítat nezávisle na celé prezentaci. Tato skupina snímků, na kterou se můžete odkazovat z libovolného místa prezentace pomocí hypertextových odkazů, se označuje jako vlastní prezentace.

Důležité

Předpokladem vzniku vlastní prezentace je vytvoření hlavní prezentace. Teprve pak je možné sdružovat snímky do vlastní prezentace.

Na kartě Prezentace klepněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Vlastní prezentace a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Vlastní prezentace. Otevře se dialogové okno Vlastní prezentace, ve kterém klepnete na tlačítko Nová. V dalším dialogu Definovat vlastní prezentaci zadejte do pole Název prezentace pojmenování. V seznamu Snímky v prezentaci postupně označte snímky, které chcete zahrnout do vlastní prezentace, a klepnutím na tlačítko Přidat je zkopírujte do seznamu v pravé části dialogu s označením Snímky ve vlastní prezentaci.

Poznámka: Chcete-li v seznamu Snímky v prezentaci označit více položek najednou, přidržte při jejich označování myší klávesu Ctrl.

Odbočení do vlastní prezentace během projekce

Během projekce se můžete kdykoliv přepnout do vytvořené vlastní prezentace. V průběhu předvádění hlavní prezentace klepněte na libovolném snímku pravým tlačítkem myši a v zobrazené místní nabídce zvolte příkaz Vlastní prezentace. V další podnabídce označte název vlastní prezentace.

Návrat do hlavní prezentace během projekce

Problémem při promítání vlastních prezentací může být nečekaný konec předvádění celé prezentace. Ten nastane poté, co skončí předvádění vlastní prezentace, do které jste z hlavní prezentace odbočili. Pokud si po skončení promítání vlastní prezentace přejete pokračovat v předvádění hlavní prezentace, stiskněte na posledním snímku vlastní prezentace klávesovou zkratku Ctrl+S.

Otevře se dialogové okno Všechny snímky, ve kterém klepnete na šipku u políčka Zobrazit a v rozbalovacím seznamu vyberete položku Všechny snímky. V seznamu Nadpisy snímků označte název požadovaného snímku a klepněte na tlačítko Přejít na.