VZORY k využití či kontrole správnosti

Moravský zemský archiv v Brně je jedním z mála státních oblastních archivů v České republice, který zveřejňuje školám k dispozici a využití vzory spisového řádu a spisového a skartačního plánu.

Vzory jsou vytvořeny v textovém editoru Microsoft Word, takže je školy mohou jednoduše editovat a přizpůsobit svým provozním podmínkám. V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení EP a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (viz 1. lekce), Moravský zemský archiv v Brně aktualizoval tyto vzory k datu 15. 5. 2019, respektive 1. 7. 2019.

Vzory si můžete stáhnout zde. Najdete je také jako přílohy této lekce.