Word – jak na sloučení dokumentů a vytvoření obsahu z více dokumentů

Pokud nám při slučování nevyhovuje kopírování jednoho souboru do druhého pomocí CTRL + C a CTRL + V (při kterém obvykle dojde k různým problém ve formátování), je možné použít např. následující postup.

Praktický postup

Otevřeme nový prázdný dokument Wordu. Ke sloučení použijeme nabídku Objekt na záložce Vložení. Po kliknutí na šipku vpravo vybereme Text ze souboru:

snímek obrazovky

V dalším okně vybereme nejprve jeden ze slučovaných souborů, a potom druhý (a popř. třetí a další). Pozor, záleží na pořadí vkládání, a dokumenty se budou spojovat v tom pořadí, jak je vkládáte.

snímek obrazovky

Na hotovém souboru můžeme pak už snadno vytvořit obsah – v záložce Reference vybereme hned první ikonu zleva (Obsah), po kliknutí na ní vybereme např. první předdefinovaný styl a volbu potvrdíme:

snímek obrazovky

Výsledný obsah je vidět níže.

snímek obrazovky

(Podmínkou správné funkčnosti automatického generování obsahu ovšem je, že pro nadpisy použijeme stylů Nadpisu na záložce Domů):

snímek obrazovky

Poznámka:
Ve Wordu je rovněž možné vytvářet obsahy z několika souborů Wordu naráz (tj. aniž je vlastní text vůbec v cílovém souboru viditelný).

K tomu se dá použít nabídka Rychlé části / Pole na záložce Vložení:

snímek obrazovky

V dalším, velmi obsáhlém okně, se vybere pole RD, zadá se název 1. souboru (a zaškrtne se Cesta je relativní), pak se to zopakuje se 2. souborem a přes ikonu Obsah v záložce Reference (viz výše) se obsah vytvoří.

snímek obrazovky

Wordovský dokument nyní obsahuje právě jen obsah, zatímco normální texty z původních souborů v něm nejsou.