Word – oprava předložek na konci stránky

Podle pravidel, která nás učili ve škole, se nikdy nesmí jednopísmenná předložka (k, s,z…) napsat jako poslední v řádku.

Praktický postup

To můžeme zařídit jednak vložením tvrdé mezery ( CTRL + SHIFT + MEZERNÍK – nebo nastavením viz bod 9 výše), nebo měkkým zalomením řádku ( SHIFT + ENTER ).

Poznámka:
Při kontrole formátu textu (po stisku ikony snímek obrazovky) je tvrdá mezera vidět jako °.

Zkusme při psaní textu použít SHIFT + ENTER :

snímek obrazovky

Výše je patrný rozdíl při běžném psaní (uvedeno modrou barvou – bez odřádkování), kde předložka „k“ při nastavené šířce řádku skončí v řádku jako poslední, a při vložení konce řádku pomocí SHIFT + ENTER, kdy se „k“ přenese na začátek dalšího řádku.

Zároveň je vidět znak pro měkký konec řádku (zalomená šipka vlevo), který uvidíme po stisknutí snímek obrazovky na záložce Domů.

Poznámka:
Případné problémy, které by se ve formátování mohly objevit po doplnění nebo smazání dalšího textu, je možné napravit smazáním přebytečných znaků v režimu snímek obrazovky.