Zabezpečení dokumentu proti nežádoucímu otevření či úpravám

Nastavení hesla pro otevření dokumentu

Jednou z možností, jak zabezpečit obsah dokumentu, je nastavení hesla pro otevření. Na kartě Soubor klepněte v části Informace na tlačítko Zamknout dokument a v rozbalené nabídce zvolte příkaz Zašifrovat pomocí hesla. V dialogu Zašifrovat dokument vložte a potvrďte heslo. Dokument nyní bude moci otevřít pouze uživatel, který vloží a potvrdí správné heslo.

Poznámka:
Pokud budete otevírat dokument zabezpečený heslem proti otevření, zobrazí se nejprve dialog Heslo, do kterého vložíte správné heslo a potvrdíte.

Nastavení hesla pro úpravy dokumentu

Další možností pro zabezpečení dokumentu je nastavení hesla pro úpravy. Stiskněte klávesu F12, která otevře dialog Uložit jako. V levém dolním rohu klepněte na tlačítko Nástroje a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Obecné možnosti.

Poznámka:
V dialogu Obecné možnosti můžete nastavit jak heslo pro úpravy, tak heslo pro otevření dokumentu.