Zajímavé informační zdroje

Armstrong, M.:Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing a.s., 2007

Hroník, F.:Hodnocení pracovníků.Praha : Grada Publishing a.s., 2006 

Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B.: Řízení lidských zdrojů.Praha: C. H. Beck, 2001

www.Hrvzory.cz