Základní úpravy fotografií (ořezy, otáčení, změny velikosti…)

Základní úpravy ve Windows lze provádět více způsoby (např. v nástrojích Fotky, Malování, ve Wordu, v Power Pointu…), řada uživatelů však používá nástroje třetích stran (třeba Photoshop, Gimp, nástroje dodané s fotoaparáty). Popíšeme základní úpravy pomocí aplikace Fotky.

Praktický postup

Po otevření aplikace Fotky (ikona snímek obrazovky v Nabídce Start) se objeví Vaše fotografie.

v Nabídce Start) se objeví Vaše fotografie.

a) Oříznutí – Vybereme jednu z nich a provedeme její oříznutí. To se dělá tak, že přejdeme vpravo nahoře na volbu Úpravy a vytváření, a v dalším nabídnutém menu vybereme Upravit.

snímek obrazovky

Stiskneme tlačítko Oříznout a otočit (je vpravo nahoře), pohlídáme si v podnabídce Poměr stran původní poměr (zde 4:3), nebo jej můžeme změnit. Potom už jen vezmeme myší za vhodné bílé kolečko v rohu, a zmenšíme tu část fotografie, která zůstane ve výřezu (s výřezem se dá i pohybovat po původní fotografii – stačí kliknout někam do fotografii, držet levé tlačítko myši a jezdit myší (po puštění levého tlačítka se poloha zafixuje).

snímek obrazovky

Na závěr se zvolí Hotovo Uložit kopii.

b) Otáčení – provádí se ve stejné obrazovce, která je uvedena výše – zde je nejsnazší vybrat volbu Převrátit (dojde k stranovému otočení – co bylo vpravo, bude vlevo a naopak).

K jinému typu otáčení dojde, pokud vybereme tlačítko z nabídky přímo nad obrázkem (tam se otáčí celý obrázek po 90°, ale stranově se nemění)..

c) Změny velikosti – jsou pod ikonou třech teček vpravo, kde vybereme podnabídku Změnit velikost.

Aplikace Fotky obsahuje řadu dalších voleb – mj. jde měnit jas, světlo, barvu, vybírat z předdefinovaných vzhledů apod. Takto by např. obrázek vypadal stranově otočený a ve vzhledu Vanilla (nahoře jsme v podnabídce Vylepšit):

snímek obrazovky