Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Povinnosti ŠJ vyplývají také ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 110“), konkrétně z § 3, 9a a 10. Zde se jedná zejména o správné značení a dále nepoužívání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti k výrobě pokrmů.

Podle § 10 zákona 110 je zakázáno uvádět do oběhu mimo jiné potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo neznámého původu. Zároveň je zakázáno pro výrobu potravin použít jakékoli potraviny s prošlým datem použitelnosti. Potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti může ŠJ používat, pokud si je jistá, že jsou bezpečné. Zodpovědnost za zdravotní nezávadnost takových potravin nese školní jídelna.