Zaměstnanec nechce pracovat

V praxi mohou nastat i případy, kdy zaměstnanec nechce pracovat, např. z obavy z nákazy své nebo osob, o které pečuje.

Odmítnutí výkonu nebezpečné práce

Důležité: Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí.

Posouzení podmínky pro odmítnutí práce je tak velmi přísné a v případě obavy z nakažení koronavirem u průměrného zaměstnance tato podmínka zřejmě nebude splněna – s výjimkou např. případů vyslání zaměstnance na pracovní cestu do rizikových oblastí.

Ostatní možnosti

Tip: Pokud zaměstnanec přesto odmítá výkon práce z obavy z nákazy, je možné využít dalších postupů – zaměstnavatel mu na jeho žádost nařídí (umožní) např. čerpání dovolené, příp. čerpání náhradního volna za práci přesčas, možná je dohoda o neplaceném volnu. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na změně rozvrhu směn, jiném rozložení výkonu práce v čase, příp. zkráceném pracovním úvazku.

Nebude-li žádný z uvedených způsobů možný a zaměstnanec bude nadále odmítat výkon práce, bude nutné přistoupit ke skončení pracovního poměru. V úvahu zde připadá skončení pracovního poměru dohodou. V případě porušování pracovních povinností může zaměstnavatel přistoupit k disciplinárním opatřením, použít porušování pracovních povinností zaměstnance jako výpovědní důvod či v případech porušení zvlášť závažným způsobem (např. opakovaná či delší absence) přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnanci.