Zásady vedení týmů a lidí

Ve vedení týmů a lidí platí několik zásad a univerzálních faktů, které je dobré znát a aktivně využívat. Prvním z nich je skutečnost, že kvalita, výkon i efektivita skupiny je dána jejím vedením. Chceme-li tedy posunout celou skupinu, je třeba posunout a cíleně a systematicky rozvíjet i jeho vedení. Z toho plynou dva závěry.

■ Důležitý je systematický a kvalitní rozvoj členů vedení, osob pověřených vedením (měkké dovednosti spojené s vedením druhých).
■ Podstatný je také kvalitní a systematický výběr vhodných adeptů na vedoucí posty

Platí tedy obecná pravda: „Jaký vedoucí, takový tým.“ Tento fakt je třeba zohlednit v systému výběru, rozvoje a řízení vedoucích týmů, protože právě oni ovlivňují povahu týmu, který vedou. Vztah mezi výkonem lídra a úspěšností jeho týmu můžete vidět na následujícím grafu.

Je nutné zmínit ještě jeden důležitý aspekt výběru a rozvoje vedoucích týmů. Jde o fakt, že ve vašem týmu je mezi jednotlivci relativně malý rozdíl v odborných a pedagogických znalostech. Jinými slovy, v inteligenci, odborné kvalifikaci svých podřízených naleznete sice rozdíly, ale nejsou nijak zásadně velké. Kde je však skutečně zásadní rozdíl, to jsou osobností rozdíly a schopnosti jednotlivců v tzv. EQ (emoční inteligenci), tedy ve schopnosti empatie, v sociální kompetenci a dovednostech, v charakterových a morálně volních vlastnostech. Právě tyto vlastností utváří jak charakteristiky jednotlivců, tak i charakteristiky vašich týmů. Proto je třeba aktivně rozvíjet všechny výše zmíněné aspekty, protože mohou zásadně rozhodnout o úspěchu nebo naopak problémech vašeho týmu při plnění každodenních povinností.

Uvedený graf znázorňuje možné osobnostní rozdíly vašich zaměstnanců.