Zaškolení hodnotitelů

V rámci přípravy na hodnocení je vhodné zaučit hodnotitele a připomenout jim hlavní rizika při hodnocení. Zaškolení hodnotitelů je obvykle podceňováno. Musíme si však uvědomit, že se schopností hodnotit se hodnotitelé se nerodí. Dovednost hodnotit je potřeba cvičit a dvouhodinový praktický nácvik je lepší než nic.

Obsah školení hodnotitelů lze pochopit z následující přehledné pozvánky, kterou můžete využít jako vzor.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali do rozvojového programu pro vedoucí pracovníky, který bude zaměřen na téma Motivace a hodnocení zaměstnanců.

Školení se uskuteční dne ………. od 9:00 do 16:00 v prostorách naší společnosti.

V případě potřeby nás kontaktujte.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vaše personální oddělení

Program školení:

8:45–9:00        Registrace účastníků + ranní káva

9:00–10:45      Role vedoucího při hodnocení – metody stanovení cílů a účelu hodnocení pracovní výkonnosti – praktický nácvik technik práce s cíli, využití metody S.M.A.R.T., dopady hodnocení na motivaci podřízených.

10:45–11:00    Přestávka na občerstvení

11:00–12:00    Odpovědnosti a pravomoci vedoucího při procesu hodnocení – příprava vedoucího na hodnocení, záznam hodnocení, spolupráce s personálním oddělením.

12:00–13:00    Společný oběd

13:00–14:30    Realizace hodnocení a rizikové faktory hodnocení – stavba hodnoticího pohovoru, simulace hodnoticích pohovorů, následná zpětná vazba včetně redukce chyb v komunikaci s hodnoceným.

14:30–14:40    Přestávka na občerstvení

14:45–15:30    Uzavření hodnocení a interpretace výsledků – práce s výsledky hodnocení; plánování kariéry hodnoceného – vytvoření souladu mezi pracovníkovou způsobností, pracovní funkcí a pracovní činností, navazující proces odměňování.

15:30–16:00    Závěrečná diskuse – odpovědi na dotazy účastníků

Standardy zaškolování hodnotitelů

Představme si ještě některé zásady, které bychom měli při zaškolování hodnotitelů vždy dodržovat.

  • Školení hodnotitelů organizuje pracovník personalistiky.
  • Realizaci samotného zaškolování by měl provádět zkušený interní či externí školitel.
  • Účastní se ho všichni hodnotitelé pověření hodnocením, vedoucí, kteří mají podřízené zaměstnance nebo jsou pověřeni provádět hodnocení zaměstnanců.
  • Školení je vhodné provádět ideálně několik týdnů před stanoveným termínem realizace pohovorů.
  • Cílem by měla být praktická zkušenost za použití trénování dovednosti hodnotit a vést hodnoticí rozhovor.