Závěr

Pokud chcete budovat dobré vztahy, motivovat a vést druhé, měla by mít zpětná vazba spíš podobu pochvaly než kritiky. To, co platí pro poskytování kritiky, se vztahuje také na pochvalu. Stejně jako kritika by pochvala měla být konkrétní, věcná, správně načasovaná, zaměřená na chování, jednání a výsledek, ne na osobu. Z tohoto důvodu ani počtvrté vyřčená věta: “Dobrá práce!” nemá žádný dlouhodobě pozitivní efekt.

Rozlišujte kritiku jako okamžitou reakci na chování, jednání, výsledek a kritiku jako zpětnou vazbu, která není okamžitou reakcí, ale shrnutím jednání za určité období, když potřebujete dosáhnout změny. Poté můžete v různých modifikacích zkoušet použití techniky PVKD.

Mějte však na paměti, že nestačí říct, že jste již několikrát upozorňovali na pozdní příchody, vždy je ještě lepší uvést, kdy jste tak učinili a kolikrát. Právě v tom spočívá kouzlo zpětné vazby. Musí být čistá – jasná, stručná, konkrétní, kritizující jednání a chování, ale nekritizující osobnost člověka a jeho hodnoty (například to, že má raději čas strávený s rodinou než s vámi v kanceláři).