Závěrem

Posun vašich týmů a lidí v nich je skutečně záležitost spíše malých drobných krůčků. Ovšem pouze, když jich bude dostatek (a to ještě správným směrem), vám zajistí kýžený výsledek a váš záměr. To, že někdy se budou jednotlivci aktivně jakékoliv změně bránit, je nad slunce jasnější, ale vaše schopnost vytrvat je důležitá. I když se často jedná o dva kroky dopředu a jeden zpět, pořád hovoříme o posunu vpřed.

Proto více než spoléhat na iluzorní vnější motivaci, je lepší budovat požadované a správné pracovní návyky a potřebná klimata, protože tyto jsou v konečném výsledku užitečnější než cokoliv jiného. A co více. Jsou-li pod vaší kontrolou a vaší taktovkou, tak jste to vy, kdo udává tempo, směr i konečný cíl.

Přeji hodně úspěchů na této cestě!

Mgr. Miloslav Hubatka