Závěrem

Závěrem bych rád uvedl, že zavádění změn, zkvalitňování procesu je skutečně manažersky velmi náročný proces. Bohužel někdy naivní a až idealistický postoj některých ředitelů, že učitelé je budou ochotně a nadšeně následovat neobstojí.

Vynutitelnost některých kroků, koncepční i realizační sjednocení učitelů i dalších pracovníků jsou skutečně nutností na cestě k cíli a k úspěchu. Opatření, která jsem zde navrhl, mají za cíl náročný a vyčerpávající proces nejen usnadnit, ale hlavně nastavit jednotná pravidla a eliminovat nežádoucí jevy, problémy a komplikace na únosnou mez.