Záznam a vložení zvuku nebo mluveného komentáře

Prezentaci lze doplnit o různé zvukové efekty, ale také například o mluvený komentář či hudbu, která bude jemně na pozadí dokreslovat vaše mluvené slovo během předvádění prezentace.

Vložení zvuku

Na snímek lze vložit také externě uložený zvukový soubor. Označte příslušný snímek a na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální soubor na horní část tlačítka Zvuk. Otevře se dialog Vložit zvuk, ve kterém vyhledáte a označíte zvukový soubor, a klepnete na tlačítko Vložit. Na snímek se umístí ikona zvukového souboru.

Důležité

Přestože ikona zvuku představuje externě vložený soubor, jedná se o určitý způsob animace snímku. To je důvod, proč se položka zvuku nachází v seznamu Podokno animací (viz následující kapitoly). Dokonce jí můžete nastavit podobné vlastnosti jako animačnímu efektu.

Pokud zrovna nemáte k dispozici žádný zvukový soubor uložený na disku svého počítače, vložte do prezentace zvukový klipart. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální soubor na dolní část tlačítka Zvuk a v rozbaleném seznamu zvolte příkaz Klipart – zvuk.

Poznámka: Zvukový klipart umístěný na snímku se během promítání prezentace přehraje až poté, co na ikonu zvuku klepnete myší. Přehrávání delšího zvukového záznamu skončí s přechodem na další snímek.

Záznam zvuku

Zvukový soubor můžete prostřednictvím programu PowerPoint 2010 také sami zaznamenat a umístit jej na některý snímek prezentace. Snímek nejprve označte myší a na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální soubor na dolní část tlačítka Zvuk. V rozbaleném seznamu zvolte příkaz Nahrát zvuk. Otevře se dialogové okno Zaznamenat zvuk, ve kterém vložíte do pole Název pojmenování, a klepnete na tlačítko Zahájit nahrávání (tlačítko s červeným kolečkem). Až budete mít zvukový záznam kompletní, klepněte na tlačítko Zastavit nahrávání (tlačítko s modrým čtverečkem). Nahraný zvuk se vloží do snímku v podobě ikony reproduktoru.

Poznámka: Zaznamenaný zvuk si můžete ihned přehrát, stačí klepnout na tlačítko Přehrát záznam (tlačítko s modrým trojúhelníkem).

Záznam mluveného komentáře

Ke každému snímku můžete zaznamenat také vlastní mluvený komentář, který se automaticky přehraje se snímkem během promítání prezentace. Namlouvání snímků je vhodné spojit s jejich časováním a záznamem gest ukazovátka (viz další kapitoly). Tím vytvoříte plně automatizovanou prezentaci bez nutnosti obsluhy a výkladu.

Chcete-li zaznamenat ke snímkům mluvený komentář, označte v zobrazení Normální první snímek prezentace a přepněte na kartu Prezentace. Ve skupině Nastavení klepněte na tlačítko Záznam prezentace.

Otevře se dialogové okno Záznam prezentace, ve kterém ponecháte zaškrtnuté políčko Mluvený komentář a laserové ukazovátko, příp. Časování snímků a animace, a klepnete na tlačítko Spustit záznam.

Poznámka: Jakmile se prezentace spustí, procházejte postupně jednotlivé snímky a ke každému namluvte vlastní komentář.

Během záznamu vám může pomoci panel nástrojů zobrazený v levém horním rohu. Kromě aktuálního času snímku a času celé prezentace obsahuje také tlačítka pro ovládání:

  • Další – klepnutím na toto tlačítko se přesunete na další snímek prezentace.
  • Pozastavit záznam – tlačítko pozastaví záznam mluveného komentáře. Zároveň se zobrazí dialogové okno s informací o pozastavení záznamu. Přejete-li si pokračovat v záznamu, klepněte v tomto dialogu na tlačítko Obnovit záznam.
  • Opakovat – tlačítko pozastaví záznam mluveného komentáře. Zároveň se zobrazí dialogové okno s informací o pozastavení záznamu. Chcete-li znovu spustit záznam mluveného komentáře pro tento snímek od začátku, klepněte v tomto dialogu na tlačítko Obnovit záznam.

Záznam mluveného komentáře končí s posledním snímkem prezentace. Chcete-li záznam zkontrolovat, spusťte promítání prezentace, například stiskem klávesy F5.


Možnosti vložení videosouboru

Na snímky prezentace lze vkládat také videoklipy uložené na disku počítače. V zobrazení Normální označte snímek, na který si přejete vložit video, a na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální soubor na tlačítko Video. Otevře se dialogové okno Vložit video, ve kterém vyhledáte a označíte příslušný soubor, načež klepnete na tlačítko Vložit.

Přímo na snímek prezentace se vloží okno videa společně s panelem nástrojů pro ovládání přehrávání. Upravte pozici a rozměry okna videa podobně jako u kteréhokoliv jiného grafického objektu.

Poznámka: Pokud zrovna nemáte k dispozici žádný videoklip uložený na disku svého počítače, zkuste vyhledat video v galerii klipartů. Galerie Klipart obsahuje většinou animované klipy vytvořené jako sekvence obyčejných statických obrázků. Jejich rychlým střídáním v jednom souboru (zejména formátu GIF) vzniká dojem pohybu.
Tento druh videoklipů je v programu PowerPoint 2010 považován spíše za obrázky, a možnosti jejich přehrávání jsou proto omezené.