Zobrazení a úprava předlohy snímků

Předloha snímků je vzorový snímek, který tvoří součást šablony a určuje výchozí vlastnosti všech snímků prezentace (např. formát, umístění textových polí, barevné schéma, styly pozadí atd.).

Důležité

Každá prezentace může obsahovat více předloh snímků a každá předloha definuje vzhled hned několika předdefinovaných rozložení. Všechny změny, které provedete v předloze, a všechny objekty, jež do ní vložíte, se zobrazí na všech snímcích prezentace, které na základě této předlohy vytvoříte.


Zobrazení předlohy snímků

Chcete-li zobrazit předlohu snímků, klepněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků. Na pásu karet se zobrazí další (stejnojmenná) karta s nástroji pro úpravu předlohy.

Nejdůležitější nástroje pro úpravu předlohy naleznete právě na kartě Předloha snímků. Předlohu lze měnit a upravovat také pomocí nástrojů na ostatních kartách pásu karet (Domů, Vložení, Přechody, Animace, Revize či Zobrazení).

Poznámka: Informace o zobrazené předloze se objeví rovněž v levé části stavového řádku.

Otevřete-li předlohu snímků, zobrazí se v levém podokně miniatury snímků. Na první pozici (s číslem 1) se bude nacházet předloha všech snímků prezentace, která zároveň definuje vlastnosti všech ostatních snímků v seznamu.

Poznámka: Jinak řečeno, ostatní snímky v předloze automaticky dědí vlastnosti prvního snímku. Upravíte-li tedy například typ písma na prvním snímku předlohy, nastaví se zvolené písmo automaticky také u ostatních snímků v předloze.

Za prvním snímkem se v předloze nacházejí snímky pro jednotlivá rozložení (Úvodní snímek, Nadpis a obsah, Záhlaví části, Dva obsahy, Porovnání, Pouze nadpis, Prázdný, Obsah s titulkem, Obrázek s titulkem, Nadpis a svislý text a Svislý nadpis a text).

Poznámka: Všimněte si, že kromě předlohy snímků můžete upravovat také předlohu podkladů a předlohu poznámek, které ovlivňují vzhled snímků a poznámek pro přednášejícího při tisku prezentace.


Úprava předlohy snímků

Předloha snímků se upravuje téměř stejným způsobem jako vzhled samotných snímků. Jediný rozdíl je v tom, že cokoliv do předlohy snímků přidáte či v ní změníte, to se automaticky promítne do zobrazení všech snímků, jejichž vzhled je na základě této předlohy definován.

Příklad č. 2

Pokud potřebujete do prezentace vložit nějaký objekt (např. logo firmy) tak, aby se zobrazil na všech snímcích prezentace, nikdy jej nevkládejte ručně na jednotlivé snímky, ale vložte jej pouze jednou přímo do předlohy snímků.

Na kartě Zobrazení klepněte ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků. Označte první snímek předlohy v levém podokně (s číslem 1). Přepněte na kartu Vložení a ve skupině Obrázky klepněte na tlačítko Obrázek. Otevře se dialogové okno Vložit obrázek, ve kterém vyhledáte a označíte požadovaný soubor a klepnete na tlačítko Vložit. Všimněte si, že obrázek se současně vloží na ostatní snímky předlohy pro jednotlivá rozložení. Na závěr upravte velikost obrázku a jeho umístění a zavřete předlohu snímků.


Úprava rozložení snímku

Důležité

Jakékoliv rozložení snímků (předdefinované i uživatelské) je možné upravovat pouze v předloze snímků. Změna konkrétního rozložení snímků v předloze se odrazí ve změně vzhledu pouze těch snímků, které jsou na základě tohoto rozložení definovány.

Snímek pro rozložení v zobrazení předlohy odpovídá vlastnostem, které dané rozložení má, které předává snímkům v prezentaci a které jsou na základě tohoto rozložení definované.

Příklad č. 3

Chcete-li zobrazit obrázek pouze na snímcích s rozložením Nadpis a obsah, musíte v předloze snímků vložit obrázek právě do předlohy pro toto rozložení (třetí snímek shora v levém podokně předlohy). Tím docílíte, že se daný objekt nebude zobrazovat například na snímku s rozložením Úvodní snímek či jakémkoliv jiném.

Rozložení snímku, které chcete upravit, musíte nejprve v zobrazení předlohy označit. Jeho zvětšený náhled se zobrazí vpravo od podokna s miniaturami. Na kartě Předloha snímků klepněte ve skupině Rozložení předlohy na dolní část tlačítka Vložit zástupný symbol a vyberte požadovaný zástupný symbol (např. Text, Obrázek, Graf, Tabulka).