Zvací proces

Zvací proces spočívá v oslovení cílové skupiny účastníků hodnocení. Nejčastěji taktozaměstnance oslovuje vedoucí pracovník. Může k tomu využít kanály různého typu. Vždy je vhodné způsoby oslovení kombinovat. Například zvací email či informační dopis s přečtením informace na poradách zaměstnanců.

Důležité: Bývá častým jevem, že ne všichni zaměstnanci mají přístup k e-mailu či pracují v kancelářích. S ohledem na tyto skutečnosti vybírejte vhodnou formu pozvání k hodnocení.