Zvláštní zacházení s určitými skupinami zaměstnanců

Politika státu má být založena na zásadě rovných možností pro osoby se zdravotním postižením a pro ostatní zaměstnance. Je třeba dbát rovných možností a zacházení se zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Zvláštní pozitivní opatření, jež mají zajistit skutečnou rovnost možností a zacházení se zaměstnanci se zdravotním postižením a ostatními zaměstnanci, nesmějí být pokládána za diskriminační vůči ostatním zaměstnancům.

Zvláštní zacházení

Osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky, stanovené zvláštními právními předpisy. Jedná se zejména o opatření, jejichž účelem je předcházení nevýhodám, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby k určité skupině zaměstnanců s právem na zvláštní pracovní podmínky a zvýšenou ochranu, nebo vyrovnání těchto nevýhod.

Mezi uvedená opatření patří vytváření zvláštních pracovních podmínek, úprava pracovní doby, úprava či přizpůsobení pracovního místa a pracovních nástrojů či pracovního prostředí, zavedení bezbariérových přístupů na pracoviště zaměstnavatele a další.

Na vytváření zvláštních pracovních podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením se specializují některé neziskové organizace. Například v organizaci Život bez bariér, z. ú., se mohou zdravotně postižení zapojit do všech pracovních činností. Jsou zaměstnáni v textilní a keramické dílně, na administrativních a finančních pozicích, v oblasti údržby a pomocných prací i v oblasti sociálních služeb. Také v oblasti vzdělávání působí zdravotně postižení zaměstnanci jako lektoři počítačových dovedností, finanční gramotnosti či v rámci projektu Prevence proti úrazům.

Přizpůsobení pracovních míst zaměstnancům se zdravotním postižením popisuje například ředitelka Života bez bariér: „Zaměstnanci vozíčkáři mají výškově nastavitelný stůl, bezbariérové sociální zázemí, vstup do objektu i pohyb po celém objektu. Mají k dispozici také zvláštní pomůcky pro zkvalitnění práce, jako například podávátko pro různé předměty, výškově nastavitelné skříňky pro administrativní práci. I vypínače světel jsou zabudovány níže – ve výšce osmdesáti centimetrů. Na okna jsou zabudována táhla, aby si sedící sám otevřel okno. Bonusem je zapůjčení vertikalizačního vozíku, který je výškově nastavitelný, zvedací. V dílnách jsou pracovní místa upravena podle konkrétního zdravotního postižení pracovníků. Asistent připravuje materiál pro výrobu a dohlíží na průběh pracovní aktivity.“

Příklady návodů na přizpůsobení pracovních míst pro zdravotně postižené lze nalézt na webových stránkách organizace Život bez bariér (https://zbb.cz/).

Tato organizace nabízí i výrobky a služby a další formy spolupráce, například při náhradním plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na svých stránkách podává návodný přehled výrobků a služeb i dalších forem spolupráce (www.zbb.cz/nabidka-vyrobku-sluzeb-dalsi-formy-spoluprace).

Pod odkazem naleznete rovněž leták s nabídkou možností spolupráce při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (zdroj: webové stránky společnosti Život bez bariér, z. ú. – https://zbb.cz/):

leták spolupráce při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zvláštní zacházení a možná diskriminace

Zvláštnímu zacházení s určitými skupinami osob se věnuje i úprava zákoníku práce. Důležité je ustanovení § 16 odst. 3 ZP: Zabývá se posouzením a výkladem, jakým způsobem přistupovat ke zvláštnímu zacházení spočívajícímu v určitém zvýhodňování některých skupin zaměstnanců (kterým se věnujeme shora v této lekci) z pohledu možné diskriminace v porovnání s ostatními „nezvýhodňovanými“ zaměstnanci.

Důležité

Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud spočívá v opatření, jehož účelem je předcházení nevýhodám, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby k určité skupině zaměstnanců s právem na zvláštní pracovní podmínky a zvýšenou ochranu, nebo vyrovnání těchto nevýhod.